Compliance & wet- en regelgeving

Premium medewerkers hebben gezond verstand en weten dat ook te gebruiken.

Menno Emmink, Ketenmanager Billing, Telfort

Als bedrijf staat u midden in de maatschappij. Een maatschappij met vaak complexe wet- en regelgeving die eisen stelt aan uw bedrijfsvoering. De toenemende regeldruk en de voortdurende wijzigingen aan wet- en regelgevingen maken het voor bedrijven steeds lastiger om aan deze regelgeving te blijven voldoen. Naast de daaraan verbonden effort, is er dan ook nog eens het kostenaspect.

De afgelopen jaren stonden onder andere IFRS regelgeving, GDPR Privacy en Wet Meldplicht Datalekken op de agenda. Premium Consultants zijn op de hoogte van deze en komende ontwikkelingen.

Onze ervaring stelt u in staat om efficiënte en effectieve oplossingen te implementeren. Dit doen we samen met u. Door ons streven naar eenvoud wordt het compliant blijven (en het toetsen hierop) voor u eenvoudiger.

De afgelopen jaren heeft Premium haar klanten onder andere  geholpen bij de succesvolle invoering van de regelgeving voor IFRS, SEPA, de wet bewaarplicht en SOX. Wet- en regelgeving die diep ingreep op de IT en processen. Premium begrijpt uw belang om de noodzakelijke wijzigingen in uw processen en IT door te voeren met een zo minimale impact en risico als mogelijk.

Premium kan u, vanuit een pragmatische benadering,  helpen om compliant te worden én te blijven.

Wat klanten ons vragen

Wat betekent deze nieuwe wet en regelgeving voor mij ?

De impact van een wijziging in de wet- en/of regelgeving wordt meestal erg onderschat door organisaties. Zo zou de invoering van SEPA eenvoudig weg het vergroten van het klant veld voor het bankrekeningnummer zijn. Dat dit nummer van voor tot achter in de “order to cash” keten zit en ook nog gebruikt wordt voor uitbetalingen werd aan voorbij gegaan. Het is altijd goed accountants en/of juristen naar de vertaling van de regelgeving in concrete maatregelen te laten kijken. Hoe je deze maatregelen implementeert in de processen en IT systemen is echter een heel ander specialisme. Een specialisme wat de consultants van Premium uitstekend beheersen.

Hoe kan ik op een pragmatische wijze compliant worden (en blijven) ?

Het is belangrijk om, zodra de eisen die vanuit nieuwe wet en regelgeving aan de bedrijfsvoering worden gesteld duidelijk zijn, deze niet gelijk één op één te vertalen naar een specifieke oplossing. Wet- en Regelgeving kan uw hele IT raken, maar soms is het ook mogelijk om de gevolgen te isoleren binnen één of enkele applicaties. Ook is het mogelijk dat aanpassingen aan bestaande commerciële formules de impact van de Wet en Regelgeving kunnen verminderen. Wat u capaciteit spaart, die u op commerciële projecten kunt inzetten. Premium medewerkers zijn bij uitstek in staat om bovenstaande afwegingen voor u inzichtelijk te maken en om u te helpen bij een keuze. Met als doel om een weloverwogen, pragmatische én afdoende oplossing te definiëren .

Hoe weet ik dat ik nog steeds compliant ben ?

In de praktijk kunnen processen en afspraken rondom compliance verwateren, ook verandert de wet- en regelgeving regelmatig. Hierdoor kunnen er grote risico’s ontstaan. Door middel van een audit controleert Premium of de wet- en regelgeving ook daadwerkelijk correct wordt toegepast. Hierbij behoort uiteraard ook een advies hoe weer compliant te worden en de implementatie van dit advies. Wij gaan hierbij verder dan de accountant die over het algemeen meer naar de verbanden kijkt.

Hoe voer ik de regie op mijn compliance project ?

Als de te nemen maatregelen ten behoeve van de wet- en regelgeving helder zijn, is het een goed idee deze te beleggen in een zg. “Design Office”. Dit design office houdt over de hele organisatie de regie hoe de maatregelen worden geïmplementeerd. Ook heeft zij een controlerende en coördinerende rol. Premium heeft voor een aantal grotere compliance projecten het design office ingericht en bemand.

Staat uw vraag er niet tussen?

Deze bedrijven wisten ons al te vinden: