testdata pagina vanuit thema

testing blok tekst

IT en proces vernieuwing voor product-innovatie

Tussen de eerste uitzendingen van de zwart-wit TV en de kleuren TV zat 18 jaar. Een doorlooptijd die in schril contrast staat met de huidige razendsnelle technologische innovaties. Vanuit een concurrentie-oogpunt wordt de beschikbare “Time to Market” zo steeds korter.

Premium ondersteunt bedrijven bij het doorvoeren van de IT-vernieuwing die nodig is voor het realiseren van nieuwe producten en diensten. Wij kijken daarbij naar de hele keten, zoals de verkoop/ordering, levering, facturatie, incasso en klantenservice. Onze pragmatische aanpak is gericht op een goede balans tussen kwaliteit en Time to Market.

Medewerkers van Premium overzien de hele keten en hebben bijna zonder uitzondering meer dan 10 jaar ervaring met de introductie van nieuwe diensten in hoog competitieve omgevingen. Dit vanuit zowel traditionele als op Agile/Scrum gebaseerde ontwikkelomgevingen.

Premium gaat voor een oplossing die end-to-end werkt en die uiteindelijk geborgd is in uw organisatie. Premium medewerkers werken samen met uw team en schakelen met interne en externe partijen. Oog voor detail én het brede perspectief stelt de Premium medewerkers in staat om blinde vlekken en mogelijke issues snel te identificeren en werkzame oplossingen hiervoor aan te dragen; …. ook als deze buiten het “eigen tuintje” liggen. Innoveren is en blijft een teamspel.

Premium heeft geen belang bij een specifieke oplossing of leverancier. Daardoor kunnen wij in alle gevallen een onafhankelijk advies geven. En altijd staat voor ons de juiste oplossing voor uw business doelstellingen centraal.

Verbetering en vereenvoudiging van Processen en IT

Veel ondernemingen hebben een IT omgeving die in de loop der jaren complexer, duurder en onoverzichtelijker is geworden. Dit terwijl een acceptabel kostenniveau, kwalitatief goede dienstverlening en een snelle Time to Market juist vragen om eenvoudig aan te passen processen en IT.

Premium’s externe, frisse en deskundige blik helpt bij het identificeren van verbeteringen en vereenvoudigingen. In nauwe samenwerking met u, de klant, vinden wij realistische mogelijkheden. Naast de inhoudelijke kennis van de Premium medewerkers wordt dan ook onze wijze van samenwerking met onze klanten erg gewaardeerd.

Premium heeft een track record in vereenvoudiging van complexe processen en IT. Wij helpen u bij het implementeren van de mogelijkheden die we samen met u vinden, waarbij we een scherp oog houden op de “benefits” die we willen verzilveren. Ook hier blijkt de nauwe samenwerking met de klant onze sleutel tot succes.

Bij IT vereenvoudiging kunnen migraties van grote hoeveelheden data (denk aan klantgegevens, productgegevens, tarieven, contracten) nodig zijn. Premium heeft zowel de expertise als de tooling om dergelijke migraties op een beheersbare en transparante wijze uit te voeren.

Deze expertise en tooling kan ook worden gebruikt om bestaande ketens kwalitatief door te lichten. Met onze Revenue Assurance metingen hebben wij bij onze klanten al voor miljoenen Euro’s aan niet gefactureerde omzet geïdentificeerd.

Compliance & wet- en regelgeving

Als bedrijf staat u midden in de maatschappij. Een maatschappij met vaak complexe wet- en regelgeving die eisen stelt aan uw bedrijfsvoering. De toenemende regeldruk en de voortdurende wijzigingen aan wet- en regelgevingen maken het voor bedrijven steeds lastiger om aan deze regelgeving te blijven voldoen. Naast de daaraan verbonden effort, is er dan ook nog eens het kostenaspect.

De afgelopen jaren stonden onder andere IFRS regelgeving, GDPR Privacy en Wet Meldplicht Datalekken op de agenda. Premium Consultants zijn op de hoogte van deze en komende ontwikkelingen.

Onze ervaring stelt u in staat om efficiënte en effectieve oplossingen te implementeren. Dit doen we samen met u. Door ons streven naar eenvoud wordt het compliant blijven (en het toetsen hierop) voor u eenvoudiger.

De afgelopen jaren heeft Premium haar klanten onder andere  geholpen bij de succesvolle invoering van de regelgeving voor IFRS, SEPA, de wet bewaarplicht en SOX. Wet- en regelgeving die diep ingreep op de IT en processen. Premium begrijpt uw belang om de noodzakelijke wijzigingen in uw processen en IT door te voeren met een zo minimale impact en risico als mogelijk.

Premium kan u, vanuit een pragmatische benadering,  helpen om compliant te worden én te blijven.