Ingrid Sentse

Mijn achtergrond is die van een ervaren sales- en accountmanager binnen de ICT dienstverlening. Ik ben mijn loopbaan binnen de ICT gestart bij het voormalig TAS Netwerkbeheer en heb bij Pinkroccade, Centric, Yacht, Atos en Dignitas de rollen vervuld van account-, sales- en fieldmanager. Bij UNC Plus Delta was ik als salesmanager verantwoordelijk voor het realiseren van structurele procesverbeteringen bij klanten door het inzetten van de methodiek Lean Six Sigma.

Herbert Schermerhorn

Mijn achtergrond is, naast een studie Economie met ook Informatica als specialisatie, ruim 20 jaar ervaring in de IT vanuit de Telecom en Internet sector.

Ik heb uitgebreide ervaring met projectmatig werken, zowel in “kleinere” als binnen zeer grote en complexe projecten. Ik heb rollen vervuld in vrijwel alle facetten van IT ontwikkeling. Bijvoorbeeld het opstellen van requirements en specificaties, het organiseren en uitvoeren van leveranciersselecties en het invullen van het “demand management” naar IT organisaties bij ontwikkeling en implementatie.

Specifiek heb ik veel (nationale en internationale) ervaring met billing omgevingen, van verbruiksverwerking tot en met factuur opmaak en productie.

In mijn voorlaatste functie van Project Portfolio Manager bij XS4ALL was ik verantwoordelijk voor de vertaling van business prioriteiten naar een IT projectkalender en voor de overall besturing van die projectkalender.

Ik ben daarmee een Business Consultant die zowel gevraagd kan worden voor inhoudelijke rollen als voor rollen die meer op de besturing van de IT ontwikkeling zijn gericht. Maar mijn drive en passie blijft om met IT ontwikkeling te zorgen voor innovatieve resultaten die er “voor het bedrijf toe doen”.  Ik pak daarbij graag de rol van katalysator en sparringpartner van zowel de Business als IT kant op. Waarbij ik aan beide zijden mee denk over de vraag hoe tot optimale resultaten te komen. Om vervolgens ook te zorgen dat het afgesproken doel met de afgesproken aanpak wordt gerealiseerd.

 

Harmen Witkamp

Als IT business analist schrijf ik gebruikerswensen op heldere wijze op en maak ik de vertaling naar IT oplossingsrichtingen. Momenteel doe ik dit alweer vier jaar bij Tata Steel in Velsen-Noord. Hierbij is zowel begrip van de bedrijfsprocessen als van de IT omgeving van groot belang.

In deze complexe en snel veranderende wereld van staal maken, outsourcing, en oude IT systemen ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor alle wijzigingen aan het Orderberekeningssysteem en zorg ik ervoor dat het ontwikkelteam op een efficiënte wijze passende resultaten neerzet.

Ik heb brede ervaring met bedrijfsprocessen, productinnovatie, kwaliteitsmanagement en complexe IT veranderingen. Ik behoud het overzicht in de hectiek en geniet ervan om collega’s te coachen en te motiveren.

René Fikke

Ik ben een gedreven IT professional die analytisch en pragmatisch is ingesteld, de basis op orde wil brengen en houden, oog heeft voor de belangen van de klant, en een passend en blijvend resultaat wil achterlaten.

Ik ben in staat het IT landschap snel te doorgronden, en kan een brug slaan tussen verschillende IT stakeholders (ontwikkelaars, infra beheerders, risk partijen, business partners). Ik overzie het grotere geheel, kan vanuit mijn kennis en ervaring de randvoorwaardelijke zaken in kaart brengen en transformeer het beheer vervolgens van statisch (reactief) naar dynamisch (pro-actief).

Ik heb als project manager en OPS engineer gewerkt in zowel “klassieke” waterval/ITIL omgevingen als in Agile/Scrum omgevingen in multidisciplinaire teams. Ik heb gewerkt in internetbankieren en webshop omgevingen.

Ramon Badloe

Na mijn Geneeskunde/Medische Informatiekunde-opleiding ben ik gestart bij een middel groot detacherings buro. Projecten betroffen het medische werkgebied (elektronische patiënten dossier) en telecom.

Hierna volgde een periode van twaalf jaar als Billing Supervisor, Manager Billing Operations en Manager Application Management. Daar stond ik bekend om mijn honger naar het opsporen van onvolkomenheden in de Billing- en Collectie keten. Tevens heb ik bij Application Management Incident – en Problem Management opgezet.

De laatste zeven jaar heb ik de eer om te mogen werken voor Premium Business Consultants BV. Bij Premium ben je geen nummer, maar word je bij vaste contactmomenten betrokken bij het onderling sparren/trainen en klankborden. Als medewerker krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen.

Diverse recente werkzaamheden betreffen de inzet voor enkele audits in een aantal migraties van verschillende billingstraten. Het resultaat: verschillende factuur formaten migreerden naar één uniform factuur formaat. Informatie analyses en audits leidden tot een hoogwaardig kwalitatief resultaat: Het volledig, correct en op tijd uitsturen van de facturen in één uniform formaat.
Ik ben in staat om continu verbeteringen (Quality Assurance & Revenue Assurance) aan te brengen in bijvoorbeeld de billingstraat, daarbij gebruikmakend van het snel opzetten van KPI reports. Het doel: garanderen van compleetheid, correctheid en tijdigheid t.a.v. het uitsturen van de facturen.

Alweer vijf en een half jaar geleden ben ik ingezet als Business/IT Consultant voor innovaties aan een Fraude Management Applicatie met als aandachtsgebieden: Bewaarplicht, Hoogverbruik Detectie en Fraude Management. Mijn activiteiten: het produceren van Impact Analyses, het begeleiden van Design, Bouw, Test en het uitrollen van de Business Requests naar Productie.
In deze opdracht zijn wij overgestapt van Waterval naar Scrum/Agile werken, waarin ik diverse rollen (tijdelijk) heb ingevuld: Scrum Master, Product Owner en Business Consultant.
Ook daarin was mijn kracht de interactie met de business (stakeholders), het omzetten naar het wat (scrum team) en de impact om tenslotte een applicatie te leveren met de meeste business value.

Daarna heb bij Rationalisatie een opdracht van anderhalf jaar mogen invullen. Met succes. Advisering over de mogelijkheden om specifieke IT applicaties uit te faseren, inclusief het schrijven van het Plan van Aanpak in samenspraak met de stakeholders. Project Management van projecten gericht op het uitfaseren van individuele applicaties, waarbij de procescontinuïteit geborgd moest worden. Concreet een aantal relevante applicaties weten uit te schakelen. Geld besparen!

Bij een installatie bedrijf (gebouwbeheer) een interessante IoT opdracht mogen vervullen. Vastleggen en analyseren van requirements m.b.t. een IoT dataplatform selectie.

Op dit moment bij Large Enterprise klanten een audit uitgevoerd en vervolgens gevraagd om een aantal structurele issues op te lossen bij de transitie van een intermediate facturatie applicatie naar een doel architectuur facturatie applicatie. Voor Collectie het aantal niet betaalde facturen drastisch verminderd. Incl. het goed laten landen van de nieuwe (operationele) processen rondom de mutaties op de klanten installed base.

Ik vervul graag rollen die de business en IT met elkaar verbinden. Mijn aanpak focust zich op het creëren van waarde door de wensen van de stakeholders te vertalen naar pragmatische, maar robuuste IT-oplossingen die in de bestaande (of gewenste) structuren passen.

Nico Kohlberg

Ik heb ruime ervaring in het bankwezen en begeef me graag op het grensvlak van IT en de Business. Voor  Premium werkte ik bij MeesPierson, Fortis Bank en de ABN AMRO bank.

In de loop der jaren heb ik ruime ervaring opgedaan op de gebieden van projectmanagement, datamanagement, datawarehousing, management rapportage, Agile en regulatory reporting in het finance en het risk domein.

Hierbij heb ik de volgende rollen vervuld: Product Owner, Business Analist, Data-analist, Customer Journey Expert, test- en releasemanager, informatie analist, functioneel beheerder, proces analist, team- en projectleider.

Een overzicht van enkele opdrachten/projecten die ik heb uitgevoerd:

 • Productowner/Business Analist Management Informatie en Business Intelligence bij Bank Mendes Gans (onderdeel ING)
 • Compliance projecten gerelateerd aan GDPR, ILAAP, KYC, IFRS9, PSD2 binnen BMG, ABN AMRO, RBS en Rabobank
 • Business/Data Analist Finance en Risk bij Rabobank
 • Sepa implementatie van wholesale klanten binnen RBS
 • Functioneel beheer van IT ALM Treasury – Liquidity proces ten behoeve van Basel III
 • Implementaties van een nieuw cashmanagementsysteem en FX-Clearing systeem in zowel Europa als Azië. Ik heb daarbij met informatie analyses de cashstromen in kaart gebracht en had de eindverantwoordelijkheid voor het test- en releaseproces
 • Releasemanager van de main systems bij ABN AMRO Clearing om een 3-tal releases per jaar te implementeren.

In mijn dagelijks werk ben ik voortdurend op zoek naar verbeteringen in dataprocessen. Ik maak daarbij gebruik van DAMA-DMBOK2, BABOK, TMap Next en ITIL en mijn jarenlange ervaring.

Marco Heij

Als Product Owner, IT Business Consultant en Project Manager heb ik een brede ervaring in zowel de telecombranche als bankwereld. Deze rollen passen perfect bij mij omdat ik me het prettigst voel in de omgeving waar ‘IT en business elkaar ontmoeten’.

Nadat ik als projectleider bij KPN de Wet op Data Retentie (‘Bewaarplicht’) heb geïmplementeerd, heb ik mij op het gebied van Regulatory en Data Management de laatste jaren continu verder ontwikkeld.

Mijn kracht is dat ik me goed kan inleven in de wensen en het belang van eindgebruiker, de organisatie of  ‘de business’.  Daarnaast wil ik altijd nét een beetje meer van ‘de inhoud’ weten en streef ik ernaar oplossingen zoveel mogelijk met specialisten vanuit de organisatie zelf, te laten ontstaan en te implementeren. Zo realiseer ik op een efficiënte en pragmatische manier bruikbare oplossingen voor lastige vraagstukken.

Freek de Zeeuw

Ik ben de partner die de dagelijkse leiding heeft over Premium Business Consultants en de Premium Group. Ik ben verantwoordelijk voor alle aspecten van de bedrijfsvoering, inclusief HRM, de financiën en Business Development.

Ik geniet er iedere dag van om samen met het team van collega’s mooie en pragmatische oplossingen te verzorgen voor onze klanten.

 

Alfons Geurts

Ik heb grote interesse in nieuwe technologie en hoe die zinnig ingezet kan worden om het leven gemakkelijker te maken. Ik ben erg geïnteresseerd hoe dingen in elkaar zitten en waarom het dan zo in elkaar zit. Doorvragen levert vaak enorm interessante verhalen op.

Boeken als ‘The soul of a new machine’ van Tracy Kidder en ‘Digital Apollo’ van David Mindell geven achtergronden bij technologie ontwikkeling. Met dat soort achtergronden en de redenen voor ontwerpbeslissingen kun je bepalen in hoeverre die beslissingen nog steeds relevant zijn. En wanneer die omgevingseisen veranderd zijn kan dat ook leiden tot een nieuw en vaak simpeler ontwerp. Maar zoals Einstein aangeeft: “Maak het zo simpel mogelijk, maar niet simpeler!”. Simpeler ontwerpen zorgen voor minder complexiteit en minder onderhoudskosten en vergroten vaak het gebruikersgemak.

Mijn sterkte is om het totale plaatje te bekijken en om de werkende oplossing (organisatie, processen TI en IT systemen) te visualiseren, te communiceren en te implementeren. Met leef- en werkervaring in verschillende landen van Europa (Nederland, Zwitserland en Spanje) lever ik extra creatieve oplossings-scenario’s.

Voor Premium ben ik actief met Data Management en Business Intelligence. Bezig zijn met BI laat je het effect van slechte data kwaliteit en onscherpe definities ervaren.  Organisaties presteren daardoor onder de maat. De klant ervaart problemen en dit leidt tot lage NPS scores, hoe vriendelijke de helpdesk ook is. Door goed te sturen op data kwaliteit vanaf de invoer op schermen en formulieren voorkom je veel onnodig gedoe en ergernis.

Veel van het werk wat ik bij Premium voor klanten uitvoer heeft van doen met compliance: Regelgeving die uitmondt in aanpassingen in de IT.

Voorbeelden daarvan:

 • IFRS regelgeving
 • de invoering van SEPA
 • Bewaarplicht

Andere interessante projecten waren:

 • het terugdringen van onbetaalde rekeningen bij Telfort Consumentenmarkt
 • het uitzetten van IT systemen in complexe omgevingen: IT Rationalisatie

In de afgelopen jaren ben ik veel met Internet of Things actief geweest, hands-on in ons inspiratie lab en voor klanten waarbij ik kennis heb gemaakt met:

 • Legionella bestrijding
 • Afvalwaterbehandeling
 • Parkeerplaatsproblematiek voor elektrische auto’s
 • Warmtepomp compliance

Graag kom ik in contact met partijen die willen weten of hun IoT ideeën een positieve business case hebben. Bij Premium hebben we daarvoor een workshop aanpak ontwikkeld en ingezet.

Arjen Ketelaar

Ik heb zeer ruime ervaring als (keten / solution) architect, business analist en implementatie manager. Bij voorkeur opereer ik op het snijvlak van business en IT. In projecten haak ik graag zo vroeg mogelijk aan om een passende oplossing te vinden voor de projectuitdaging. Ik heb veel compliance projecten uitgevoerd (o.a. IFRS 15/16, SEPA, bewaarplicht). Daarnaast heb ik ruime ervaring met het introduceren van nieuwe producten en diensten.

De meeste van de opdrachten heb ik uitgevoerd bij Telecom organisaties (o.a. KPN, VodafoneZiggo en Orange). Daarnaast heb ik ook projecten uitgevoerd voor bedrijven in andere branches zoals bij de Rabobank, Allego, het Waterschapsbedrijf Limburg, Translink (selectie OV-Chipcard), Billing leveranciers (in Denemarken en Israël) en de ANWB.